IZET CURI

  • MODELISM
  • STYLISM
  • SEWING
  • TAILORING

Instituti Internacional i modës “Izet Curi” ofron kurse 9- mujore për modelizëm, stilizëm, prerje dhe rrobaqepsi, në gjuhën maqedonase, shqipe, angleze si dhe në gjuhën frënge.Gjatë këtyre 9 muajve, studentët fitojnë njohuri në fushat e mëposhtme:

– Njohuri për kulturën e modës,

– Metodat themelore të punës,

– Punime me kukullën e punës,

– Mësime për tabelat e matjes,

– Mësime për teknikat e qepjes,

– Punimi me materiale, pajisje dhe kukulla nga Parisi,

– Zhvillimi i aftësive, krijimi i një mënyre të të menduarit, përpunimi i teknikave të ndryshme për krijimin e modeleve kreative,

– Vizatimi, zhvillimi kreativ, hulumtimi, dizajnimi,

– Zgjerimi i njohurive profesionale dhe

– Bashkëpunimi me kuader ndërkombëtarë (Profesorë nga Franca, Italia)

Katër detyrat themelore:


Punimi i:

– Fundit,

– Korsetit,

– Këmishës,

– Pantallonave.

KRIJIMI

– Specializimi në sektore të veçanta (p.sh: në veshjet e meshkujve, veshjet e grave, veshjet e fëmijëve, askesorët e ndryshëm etj.

– Modelimi i dizenjove të ndryshme,

– Përgatitja e koleksioneve,

– Organizimi i sfilatave të modës,

– Organizimi i ekspozitave.

AKTIVITETET

– Vizita në ekspozita të ndryshme,

– Vizita në kryeqytetin e modës Paris,

– Pjesëmarrja në panairin materialeve “Premiere Vision”; Paris.

ÇERTIFIKATA

– Dhënia e çertifikatave, pas kryerjes së kursit.

STUDENTS TESTIMONIALS

“Nuk e kisha besuar, që do të mund të mësoja aq shumë për botën e modës vetëm për 9 muaj, por që kur e mbarova programin e parë që përfshinë nëntë muaj, dhe pata mundësi të punoj dhe të motivohem nga shpirti vizionar I prof. Izet Curit kuptova kohën e vlefshme që kam kaluar në këtë institut.”

“Kam fituar shumë përvoj të punës në degën e modelizmit dhe stilizmit nga koha që kam filluar të studioj tek ,,Instituti Ndërkombëtar të Modës - Izet Curri”. Gjatë këtyre 9 muajve kam fituar shumë njohuri, miq, dhe vetëbesim për ta bërë atë që kam dashur gjithmonë...”

''I jam shumë falenderuese Prof. Izet Curi i cili e solli Parisin në qytetin tim nëpërmjet përvojave të tij dhe gjithë organizimit të këtij instituti. Vendimi për të qenë pjesë e studentëve të tij është vendimi më i mirë i jetës që kam marrë deri tani.''

USAAlbaniaMacedonian

Content is protected. Right-click function is disabled.